In het bestemmingsplan landelijk gebied noord is het mogelijk gemaakt om onder voorwaarden kleinschalig kamperen bij agrarische bedrijven toe te staan. Het zogenoemde kamperen bij de boer.

Wethouder Franko : “Met het vaststellen van dit beleidskader ontstaat er duidelijkheid waaraan het terrein bij de boer moet voldoen. De komende jaren wordt dit verder geformaliseerd / opgenomen in de bestaande bestemmingsplannen”.

Het vertrekpunt is dat het om maximaal 15 plaatsen gaat. Dat de sanitaire voorzieningen in de bestaande bebouwing met een maximaal oppervlak van 100 m2 worden gesitueerd. Dat de maximale oppervlakte van het kampeerterrein niet meer dan 1500 m2 bedraagt.  Het terrein is bestemd voor bijvoorbeeld tenten, toercaravans en campers.  Het is uitsluitend toegestaan in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober. Permanente bewoning en / of huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan.  Verder zijn er regels voor geluidsoverlast, parkeren en inpassing in de landschappelijke omgeving van toepassing. Bij kampeerterreinen tot 25 plekken is maatwerk mogelijk, maar dit wordt per geval bekeken.

Lees het volledige artikel op: http://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/article/19770714/kleinschalig-kamperen-bij-agrarische-bedrijven/

 

Opmerkingen zijn afgesloten.© 2019  |  Privacy en voorwaarden