Privacy en Voorwaarden

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke informatie wordt nooit verkocht of doorgespeeld aan derden. In het kader van onze dienstverlening leggen we na expliciete toestemming uw gegevens vast. Dit is enkel het geval wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief van deze webstek. Bij deze gegevens over u gaat het enkel over uw naam en email adres.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Deze website is met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers zelf identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Om dit te kunnen doen wordt gebruik gemaakt van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP adressen worden verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy statement.

 

 

 

Opmerkingen zijn afgesloten.© 2024  |  Privacy en voorwaarden