Het gemiddelde gewicht van de boekentas van de Vlaamse scholieren bedraagt 15 procent van hun lichaamsgewicht, terwijl dat maximum 10 procent mag zijn. Dit doet de houding van de rug afwijken, verandert het stappatroon, wat zich uit in een toegenomen spieractiviteit en energieverbruik. Dat zegt IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in ons land.

Lees het volledige artikel op: http://www.zita.be/nieuws/wetenschap/2693071_boekentassen-blijven-veel-te-zwaar-voor-scholieren.html

 

Het is bijna tijd om je kind zijn schooltas weer te (laten) maken. Volgende tips kunnen de rug van je ukkepuk alvast flink ontlasten!

Een boekentas mag in zijn totaliteit maximum 10% van het lichaamsgewicht van een kind bedragen. Toch zeulen kinderen soms tot 40% overbodig gewicht mee naar de klaslokalen.

Lees het volledige artikel op: http://www.she.be/nl/dossiers/back-to-school/tips/aid1438291/zoveel-mag-een-boekentas-maximum-wegen.aspx

 

Wat is een goede rugzak?

Op 14/09/2013, in Boekentas Gezondheid, door rolf

Straks naar school met nieuwe kaften en boeken? Let er dan extra op of de boekentas van je kind niet te zwaar is.  Het gemiddelde gewicht van de boekentas van de Vlaamse scholieren bedraagt 15 procent van hun lichaamsgewicht, terwijl dat maximum 10 procent mag zijn.

Een kind van 40 kg mag een gevulde rugzak dragen van maximaal 4 kg. Als de rugzak zwaarder wordt, kan je kind rugproblemen krijgen. De houding van de rug wijkt af en verandert het stappatroon, waardoor je kind meer spieren en energie moet gebruiken.

Lees het volledige artikel op: http://www.klasse.be/ouders/35345/wat-is-een-goede-rugzak/

 

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is het niet aangetoond dat rugklachten bij schoolgaande kinderen veroorzaakt worden door een te zware boekentas. Wellicht spelen een gebrek aan beweging en onaangepast schoolmeubilair een veel belangrijker rol. Dat betekent evenwel niet dat te zware boekentassen een goede zaak zijn.

Lees het volledige artikel op: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=14501

 

Het gemiddelde gewicht van de boekentas van de Vlaamse scholieren bedraagt 15 procent van hun lichaamsgewicht, terwijl dat maximum 10 procent mag zijn. Dit doet de houding van de rug afwijken, verandert het stappatroon, wat zich uit in een toegenomen spieractiviteit en energieverbruik. Dat zegt Idewe, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in ons land.

Om het gewicht van de rugzak of een boekentas zo laag mogelijk te houden is zowel van de school, leerkrachten, ouders en kinderen een inspanning nodig. De school dient lockers te voorzien, waar scholieren hun sportgerief of zware atlas in kunnen achterlaten. Dubbele exemplaren vermijden dat dikke boeken op en af gesjouwd moeten worden.

Lees het volledige artikel op: http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/vlaamse-scholieren-zeulen-met-te-zware-boekentassen/article-4000379259682.htm

 

© 2018  |  Privacy en voorwaarden